ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เป็นอิสระในที่สุด! ขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เรามีอิสระในที่สุด" การมาเป็นคริสเตียนหมายความว่าเราได้รับการปลดปล่อยจากกฎ ตอนนี้เรามีพระเจ้าที่อยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณช่วยให้เรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าและใช้ชีวิตตามนั้น โดยอำนาจของพระวิญญาณ เราสามารถทำในสิ่งที่กฎไม่สามารถทำให้เราได้ เราได้มีชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าแห่งความชอบธรรม เราได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนพระเจ้า และจะอยู่กับพระเจ้า เป็นอิสระจากอำนาจของกฎ อำนาจของความบาปและความตายซึ่งทำให้หมดเสรีภาพ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา ขอบพระคุณสำหรับของขวัญที่ให้แก่ข้าพระองค์ ในวันนี้ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการปลดปล่อยข้าพระองค์จากกฎ และให้กำลังข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์และช่วยข้าพระองค์ในวันนี้ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ อธิษฐานในพระนามและอำนาจของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น