ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณทำอะไรเพื่อเป็นพระพรให้กับผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ คุณอธิษฐานเผื่อพวกเขาเป็นประจำทุกวันไหม คุณได้ส่งข้อความให้กำลังใจไปไหม คุณขอบคุณพวกเขาสำหรับความใส่ใจที่พวกเขามีให้คุณหรือไม่ คุณโต้ตอบเวลาที่พวกเขาว่ากล่าวตักเตือนหรือคุณยอมรับในคำกล่าวหานั้นหรือไม่ ไม่ใช่ว่าเราต้องทำตามผูู้นำแบบไม่ลืมหูลืมตา แต่บ่อยครั้งที่เราไม่ได้สนับสนุนการทำงานของพวกเขา ดังนั้นให้งานของพวกผู้นำนั้นได้เป็นพระพรไม่ใช่ภาระ (ฮีบรู 13-17 )

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้นำของอิสราเอล ขอบพระคุณสำหรับผู้นำในคริสตจักร ขอทรงอวยพระพรครอบครัวของพวกเขาให้เต็มไปด้วยความเชื่อ ให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี ให้มีอิทธิพลทางบวกในฝ่ายจิตวิญญาณ และมีความเป็นผู้นำที่จะมีผู้ยินยอมที่จะตาม ขอให้พระสิริและคำสรรเสริญมีแด่พระองค์พระเจ้า โดยความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชากรของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น