ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจะช่วยประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูและช่วยเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับความรอดในแต่ละวันได้อย่างไร ก็มีหลายวิธี เช่น -พูดถึงความดีของพระเยซูในทุกๆวัน -แบ่งปันความเชื่อของเรากับเพื่อนๆ -ออกเดินทางไปประกาศข่าวดี -ส่งการสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับมิชชันนารี -และทางอื่นๆ อีกมากมาย และอย่าลืมว่าสิ่งหนี่งที่สำคัญที่สุดและเกิดผลดีเยี่ยมคือการอธิษฐาน อธิษฐานเผื่อมิชชันนารี นักเทศน์ ผู้ก่อตั้งคริสตจักร์ และบรรดาผู้ที่ทำงานประกาศข่าวดีของพระเยซู อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่แบ่งปันพระคุณของพระเจ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อพิมพ์ อธิษฐานสำหรับข้อความแห่งความรักของพระเจ้ากับทุกๆคน ที่เห็นได้ในพระเยซู ให้มันแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และอธิษฐานให้มันเติบโตอย่างเข้มแข็งและเกิดผลดี

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้เลี้ยงที่รัก ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์เจ็บปวดที่มีผู้หลงหาย ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้พระองค์ช่วยให้มิชชันนารีทั่วโลกประกาศความจริงแห่งข่าวดีเรื่องพระเยซูอย่างกล้าหาญ อธิษฐานให้พระองค์สัมผัสหัวใจของผู้ที่ได้ยิน เพื่อที่พวกเขาจะได้สัมผัสกับความรอดของพระองค์ โปรดใช้ข้าพเจ้าในทางหนึ่งทางใดที่พระองค์เลือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเรื่องความรอดของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น