ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจะช่วยประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูและช่วยเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับความรอดในแต่ละวันอย่างไรครับ? ก็มีหลายอย่างนะครับ: พูดถึงความดีของพระเยซู แบ่งปันความเชื่อของคุณกับเพื่อน เดินทางไปประกาศข่าวดี ส่งการสนับสนุนทางการเงินให้กับมิชชันนารีและทางอื่นๆ อีกมากมาย แต่สิ่งหนี่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการอธิษฐาน! อธิษฐานเผื่อมิชชันนารีและนักเทศน์ และบรรดาผู้ที่ทำงานแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าและพระคุณของพระเยซูผ่านทางอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ และการพิมพ์ อธิษฐานสำหรับข่าวดีที่จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและอธิษฐานให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเกิดผล

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่รัก ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เจ็บปวดที่มีผู้หลงหาย ข้าพระองค์ขออธิษฐานให้พระองค์ช่วยให้มิชชันนารีทั่วโลกในการพูดความจริงแห่งข่าวดีเรื่องพระเยซูอย่างกล้าหาญ อธิษฐานให้พระองค์สัมผัสหัวใจของผู้ที่ได้ยิน เพื่อที่พวกเขาจะได้สัมผัสกับความรอดของคุณ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ในทางใดก็ได้ที่พระองค์เลือก เพื่อข้าพระองค์จะเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ของความรอดของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น