ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รู้ไหมว่า คำพูดของเราสำคัญแค่ไหน พระเยซูบอกว่า คำพูดส่อให้เห็นสิ่งที่อยู่ในใจ ในหนังสือสุภาษิตพูดแล้วพูดอีกว่า คำพูดสามารถใช้สำหรับเชือดเฉือนหรือเยียวยาก็ได้ เปาโลที่เป็นศิษย์เอกพระเยซูถึงได้เตือนให้พูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟัง คำอธิษฐานของดาวิดนี้ เข้ากันมากกับแง่มุมในพระคัมภีร์ที่สอนเกี่ยวกับคำพูด มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้เราควบคุมลิ้นได้ และใช้ฤทธิ์ของมันให้เป็นพระพร ให้เราเชิญพระเจ้าเข้ามาร่วมวงสนทนาของเรา และขอให้พระองค์ควบคุมลิ้นของเราเหมือนกับที่พระองค์ครอบครองจิตใจของเรา!

Thoughts on Today's Verse...

How important is our speech? Jesus said it revealed what was going on in our hearts. Proverbs repeatedly tells us that our words can wound or heal. The apostle Paul tells us to speak only what will benefit those who hear us. In light of these Scriptures, this prayer of David is very appropriate. Only God can help us tame the tongue and use its power to bless. Let's invite him into our world of speech and ask him to take control of it as he does our hearts!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ผมไม่อยากให้คำพูดของผมทำให้พระองค์เสียหน้าหรือไปทำร้ายลูกๆ ของพระองค์ โปรดช่วยให้ผมระมัดระวังคำพูดและใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ เพื่ออวยพรลูกๆ ของพระองค์ และเพื่อพูดถึงความรอดให้กับคนที่ไม่รู้จักพระบุตรของพระองค์ฟัง อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Most holy and righteous Father, I don't want my language to ever betray you or wound your children. Please help me redeem my speech and use it to glorify you, bless your children, and speak of salvation to those who do not know your Son. In the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 141:3

ความคิดเห็น