ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคนนมัสการอย่างแท้จริง เมื่อคนถืออดอาหารเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยพระองค์ พระเจ้าเรียกพวกเขาให้ทำงาน การนมัสการของคริสเตียนไม่ได้จบแค่นั้น แต่เป็นการเริ่มต้นในงานของพระเจ้า อย่าทิ้งการนมัสการไว้ที่ประตูก่อนที่คุณจะออกไปทำงานของพระเจ้า แต่ให้เข้าใจว่าให้การนมัสการของคุณเป็นแรงบันดาลใจในการที่คุณจะนมัสการและทำงานของพระองค์ต่อหน้าคนอื่นในทุกๆ วัน (โรม 12:1-2) เมื่อคุณนมัสการร่วมกับพี่น้อง ให้ฟังคำร้องของบทเพลงเหล่านั้น ข้อความที่มาจากพระคัมภีร์ และการที่เชื่อมั่นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจคุณ พระเจ้าอาจจะเรียกคุณให้ทำงานที่พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ก็ได้

คำอธิษฐาน

พระบิดา เมื่อข้าพระองค์นมัสการพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์อย่างชัดเจนและทำตาม อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น