ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าคริสตจักรในปัจจุบันนี้ จะไม่ได้ทำการถืออดอาหารอย่างมากมายนัก แต่การถืออดอาหารเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรในยุคแรกๆ ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักร ขอให้เราเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ใหญ่ๆที่อาจจะเกิดขึ้น ผ่านการอธิษฐาน อดอาหาร และขอพระเจ้าที่จะนำเราในการทำงานของพระองค์ในโลกนี้

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์รักทุกคน ขอทรงอวยพรผู้ที่อยู่ในวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่วัฒนธรรมของตัวเอง ได้แบ่งปันข่าวดีของพระองค์กับผู้ที่หลงหายด้วยความรัก ขอทรงอวยพรความพยายามของพวกเขาให้ประสบความสำเร็จ ปกป้องพวกเขาจากสิ่งชั่วร้าย และนำพวกเขาไปในทางที่พวกเขาควรจะไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น