ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบวุ่นวาย ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนใจร้อนวู่วาม ยิ่งเร่งรีบ ยิ่งต้องควบคุมตัวเองให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า และยิ่งต้องควบคุมอารมณ์ให้บริสุทธิ์ เพื่อเห็นแก่ความชอบธรรม นั่นแสดงว่าเราจะต้องระวังมากที่จะเลือกว่าจะใช้ชีวิตแบบไหน ระวังให้ใช้ทุกนาทีอย่างชาญฉลาด เพราะเรามีชีวิตที่แตกต่างจากชาวโลก เพราะเราได้อุทิศตัวให้กับพระเยซูแล้ว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยสติปัญญา เพื่อข้าพเจ้าจะได้ถวายเกียรติให้กับพระองค์ ในการเลือกและการใช้เวลาของข้าพเจ้าในวันนี้และทุกๆวัน โปรดปกป้องข้าพเจ้าจากอิทธิพลการล่อลวงของสิ่งชั่วร้าย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และบริสุทธิ์ในแต่ละวัน อธิษฐานในนามพระเยซูองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น