ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แสดงว่าพระเจ้าชอบร้องเพลงด้วย พระองค์ยังชอบที่จะร้องขับกล่อมให้กับคนที่พระองค์รักด้วย พระเจ้าไม่ได้เป็นแค่ อับบา พ่อเท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นเหมือนแม่อีกด้วย พระองค์โอบอุ้มลูกๆ ของพระองค์ อย่างทะนุถนอมด้วยความรักของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพเจ้าขออธิษฐานว่าตอนที่ข้าพเจ้าเจอกับปัญหาในชีวิตนั้น ข้าพเจ้าจะระลึกขึ้นได้ถึงคำพูดเหล่านี้ และวิ่งหาที่คุ้มภัย การปลอบโยน และสันติสุขภายใต้การปกป้องของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าโปรดทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเพลงขับกล่อมบทนี้ในชีวิต ตอนที่พระองค์ทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความรอดของพระองค์เด่นชัดขึ้นในทุกๆวัน อธิษฐานในนามพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น