ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกวันนี้ในวัฒนธรรมตะวันตกไม่ได้ให้ความเคารพคนที่มีอายุมากกว่า เหมือนอย่างในวัฒนธรรมอื่นๆ พระคัมภีร์เตือนเราซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราต้องให้เกียรติผู้ที่อายุมากกว่าเราและเป็นผู้ที่เดินตามพระเจ้า ไม่ว่าจะหมายถึงพ่อที่แนะนำสั่งสอนลูกชาย หรือจะเป็นครูของนักเรียนที่กำลังแสวงหาสติปัญญา เราก็ควรให้เกียรติเช่นกัน เราต้องเรียนรู้อะไรอะไรอีกมากมายจากการเชื่อฟังผู้ที่รับใช้พระเจ้ามานาน และเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและสัตย์ซื่อ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณสำหรับคนที่มีสติปัญญาในชีวิตของข้าพระองค์ ที่แบ่งปันสติปัญญาของพระองค์และประสบการณ์ของพวกเขากับข้าพระองค์ ขอทรงโปรดให้พวกเขารู้ว่าข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณในความรักและการแนะนำของพวกเขามาก และขอทรงดปรดใช้ข้าพระองค์ให้ทำแบบเดียวกันกับคนรุ่นหลังๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น