ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในวัฒนธรรมตะวันตกทุกวันนี้ มองว่าการให้ความเคารพผู้ใหญ่เป็นเรื่องล้าหลังไปเสียแล้ว ต่างจากส่วนอื่นๆของโลกที่ยังให้เกียรติผู้อาวุโสอยู่ แต่พระคัมภีร์ได้เตือนเราซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า เราต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ที่น่านับถือที่เดินในทางของพระเจ้าที่อยู่ก่อนหน้าเรา ไม่ว่าข้อนี้จะพูดถึงพ่อที่กำลังแนะนำสั่งสอนลูกชาย หรือพูดถึงครูที่กำลังสั่งสอนนักเรียนที่แสวงหาสติปัญญาอยู่ ก็มีหลักการเดียวกัน เรายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ และขวนขวายอีกมากจากคนเหล่านั้นที่รับใช้พระเจ้ามานานที่เป็นคนฉลาดและเชื่อถือได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าอันเป็นที่รัก ขอบคุณสำหรับคนที่มีสติปัญญาเหล่านั้น ที่ได้แบ่งปันสติปัญญาของพระองค์และประสบการณ์ชีวิตกับข้าพเจ้า โปรดช่วยให้พวกเขารู้ว่าข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจในความรักและคำแนะนำของพวกเขามาก และโปรดใช้ข้าพเจ้าให้ทำแบบเดียวกันกับคนรุ่นหลังๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น