ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมรักพระคัมภีร์เพราะมันใช้ได้จริงในชีวิต ในข้อก่อนหน้านี้ ยอห์นบอกว่าคริสตจักรต่างๆ ว่าพวกเขาควรจะยอมวางชีวิตเพื่อกันและกัน ก็ฟังดูดีนะครับ ในทางทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่เคยคิดว่ามันจะมีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้น แต่ข้อนี้ทำให้การนำหลักการนั้นเป็นจริงในทุกวัน: มีใครในคริสตจักรของคุณที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ ก็ขอให้คุณไปช่วยพวกเขา นี่เป็นการวางชีวิตของคุณเพื่อคนอื่น!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นมือและหัวใจของพระองค์ที่จะช่วยเหลือคนรอบข้าง ขอทรงให้ความเอื้ออาทรและความอดทนแก่ข้าพระองค์ ที่จะเป็นพระพรกับผู้ที่ต้องการ ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคริสตจักรของข้าพระองค์ และผู้ที่ยังไม่ได้มารู้จักพระเยซูในฐานะองค์เจ้าชีวิตด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น