ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อำนาจที่สมบูรณ์ถูกใช้ผิดอย่างสิ้นเชิง ... โดยการให้เรามีในสิ่งที่เราไม่ควรจะมี; ...ให้เราลืมว่าเราเคยเป็ยอย่างไร; ... ทำให้เราไม่สนใจเสียงร้องของผู้ถูกกดขี่ อำนาจสมบูรณ์ถูกใช้ผิดๆ และเสื่อมเสีย เพราะพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจัดการกับอำนาจที่สมบูรณ์ได้! ความปรารถนาของเราที่จะมีมันเป็นเหมือนบาปของอาดัมกับเอวา — มันเป็นความปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้า แต่อำนาจที่แท้จริง อำนาจที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีอำนาจสมบูรณ์ คืออำนาจที่ใช้ในการอวยพรคนที่เจ็บปวด ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า ให้อภัยคนที่ทำผิด และช่วยเหลือคนที่ไม่มีสิทธิอำนาจ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและหาที่เปรียบมิได้ ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะใช้เวลาเพื่อมีอำนาจเหนือผู้อื่น ขอทรงให้พระคุณ ความสามารถและโอกาสที่ข้าพระองค์จะเป็นพระพรแก่ผู้อื่น — ไม่ใช่เพื่อข้าพระองค์จะรู้สึกดีกว่าหรือมีความสำคัญกว่าคนอื่น แต่เพื่อที่พวกเขาจะได้รับพระพร และพระองค์จะได้รับคำสรรเสริญ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น