ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความหมายที่แท้จริงของคำว่าเพื่อนคืออะไร ในพระคัมภีร์ได้ให้นิยามและตัวอย่างไว้หลายครั้ง ตัวอย่างที่ผมชอบมากที่สุดคือจากเรื่องนี้เองครับ ที่เพื่อนของคนที่เป็นอัมพาตช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อจะพาเขาไปวางไว้ต่อหน้าพระเยซู เพราะความเชื่อและความพยายามของพวกเขาที่จะพาคนเป็นอัมพาตไปหาพระเยซูนั้น เป็นเหตุให้ชายคนนั้นได้รับการยกโทษความบาปและหายเป็นปกติ ผมไม่รู้หรอกครับว่าพวกคุณคิดอย่างไร แต่ผมอยากที่จะเป็นเพื่อนแบบนั้นครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในการที่ข้าพระองค์จะนำ________(ใส่ชื่อของเพื่อนที่ยังไม่เป็นคริสเตียน) เข้ามารับการยกโทษความผิดบาปและได้รับการรักษาในพระเยซู ขอทรงประทานความมุ่งมั่นและสติปัญญาในการที่ข้าพระองค์จะปฏิบัติด้วยความสุภาพอ่อนโยนและเคารพพวกเขา โดยที่ข้าพระองค์จะไม่ลืมว่าการเห็นพวกเขาได้มาเป็นคริสเตียนก็เป็นเรื่องเร่งด่วนเช่นกัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น