ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลกำลังเผชิญกับความตาย แต่เขาก็รู้ว่าชีวิต และอนาคตของเขามั่นคงอยู่ในพระหัตถ์ขององค์เจ้าชีวิต พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้กำลังแก่เขาในการที่เขาต้องเจอกับการถูกข่มเหงและความยากลำบาก พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เขารอดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรอดพ้นจากคุกหรือความตายเพื่อรับใช้ผู้อื่น หรือจะเป็นความรอดที่ได้ไปอยู่กับองค์เจ้าชีวิตที่เขารัก ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเจาก็รอคอยการได้รับความรอด

Thoughts on Today's Verse...

Paul is possibly facing death. Yet he knows that his life, his future, is securely in the Lord's hands. The Holy Spirit will help empower him to be what he needs to be in the face of persecution and hardship. The Spirit will also work for his deliverance; either he will be delivered from prison and death to serve others, or he will be delivered into the presence of the Lord he loves. Either way, he awaits and expects deliverance!

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงให้ความกล้าหาญที่ข้าพระองค์จะไม่ลดละในความมั่นใจในความรอดของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ยังมีเพื่อนที่รักอีกหลายคนที่กำลังมีปัญหาทางด้านร่างกาย ขอทรงอวยพรพวกเขาด้วยความรอดของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาของพระองค์ที่ทำให้สุขภาพของพวกเขาดีขึ้น หรือพระคุณของพระองค์ที่จะทำให้พวกเขามั่นใจในอนาคตที่พวกเขาจะมีกับพระองค์และพระบุตรผู้มีชัยชนะ อะิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O LORD, God Almighty, please give me the courage to never waiver in my confidence in your deliverance. In addition, dear Father, I have several beloved friends who are fighting for their lives with physical problems. Please bless them with your deliverance, whether it is your healing that restores their health or your grace that insures their future is with you and your triumphant Son, Jesus, in whose name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 1:19

ความคิดเห็น