ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลกำลังเผชิญกับความตาย แต่เขาก็รู้ว่าชีวิต และอนาคตของเขามั่นคงอยู่ในพระหัตถ์ขององค์เจ้าชีวิต พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้กำลังแก่เขาในการที่เขาต้องเจอกับการถูกข่มเหงและความยากลำบาก พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เขารอดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรอดพ้นจากคุกหรือความตายเพื่อรับใช้ผู้อื่น หรือจะเป็นความรอดที่ได้ไปอยู่กับองค์เจ้าชีวิตที่เขารัก ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเจาก็รอคอยการได้รับความรอด

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงให้ความกล้าหาญที่ข้าพระองค์จะไม่ลดละในความมั่นใจในความรอดของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ยังมีเพื่อนที่รักอีกหลายคนที่กำลังมีปัญหาทางด้านร่างกาย ขอทรงอวยพรพวกเขาด้วยความรอดของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาของพระองค์ที่ทำให้สุขภาพของพวกเขาดีขึ้น หรือพระคุณของพระองค์ที่จะทำให้พวกเขามั่นใจในอนาคตที่พวกเขาจะมีกับพระองค์และพระบุตรผู้มีชัยชนะ อะิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น