ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลกำลังเผชิญหน้ากับความตาย แต่เขารู้ว่าชีวิต และอนาคตของเขานั้นมั่นคงปลอดภัยอยู่ในกำมือขององค์เจ้าชีวิต พระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้กำลังกับเขาในการยืนหยัดต่อสู้ท่ามกลางการถูกกดขี่ข่มเหงและความทุกข์ยากลำบาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังจะช่วยให้เขารอดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรอดพ้นจากคุกหรือความตายเพื่อจะได้รับใช้ผู้อื่นต่อไป หรือจะเป็นความรอดที่ได้ไปอยู่ต่อหน้าองค์เจ้าชีวิตที่เขารัก ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน เขาก็รอคอยที่จะได้รับความรอดอยู่ดี

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้าที่จะไม่สั่นคลอนแต่มีความมั่นใจอย่างแน่วแน่ในความรอดที่พระองค์ให้ ยิ่งกว่านั้น พระบิดาเจ้าข้า โปรดดูแลเพื่อนๆที่รักของข้าพเจ้าที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับการเจ็บไข้ได้ป่วย โปรดให้ความรอดกับพวกเขาด้วย ไม่ว่าจะเป็นความรอดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะพระองค์รักษา หรือความรอดจากบาปเพราะพระคุณของพระองค์ ที่ทำให้พวกเขามั่นใจได้ว่าจะได้ไปอยู่กับพระองค์และกับพระเยซูพระบุตรผู้มีชัยอย่างแน่นอน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น