ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คริสตจักรของคุณมีชื่อเสียงแบบไหนครับ? ความฝันของคุณสำหรับคริสตจักรที่คุณเข้าร่วมคืออะไร? ส่วนมากเรามีเป้าหมายที่สั้นสำหรับคริสตจักรของเรา คริสตจักรที่เธสะโลนิกาเพิ่งเริ่มแค่ไม่กี่เดือน มีชื่อเสียงในด้านการแบ่งปันความเชื่อของพวกเขา กลายเป็นที่รู้จักกันทั่วจักรวรรดิโรมัน ผมอยากให้คริสตจักรที่ผมทำงานด้วยมีชื่อเสียงในด้านนั้นด้วย! แล้วคุณล่ะครับ?

คำอธิษฐาน

โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ขอทรงเติมคริสตจักรของเราด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เราแบ่งปันข่าวดีของพระเยซูคริสต์ด้วยความรอบคอบและกล้าหาญ ขอทร โปรดสถิตอยู่กับมิชชันนารีของเรา, ผู้นำของเราและสมาชิกทุกคนของเรา เพื่อที่เราจะแสดงและประกาศข่าวดีแห่งความรอดให้เพื่อนของเรา เพื่อนบ้านของเราและผู้คนทั่วโลก อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น