ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชายคนนี้ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เขาได้รับการไถ่ให้รอดพ้นจากอำนาจของซาตานและหลุมฝังศพ แล้วเขาควรจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร ง่ายมาก เขาจะไปบอกคนในครอบครัวว่าพระเจ้าได้ทำอะไรให้เขา นี่ก็เป็นสิ่งเดียวกันที่เราควรจะทำต่อคนที่ไม่เชื่อในครอบครัวของเราใช่ไหมครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในการที่ข้าพระองค์จะแบ่งปันความเชื่อและความรอดที่มาจากพระองค์ให้กับคนในครอบครัวของข้าพระองค์ที่ยังไม่ได้เรียกพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต และที่ยังไม่ยอมมอบชีวิตไว้กับพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในการที่จะไม่ทำให้พวกเขาไกลห่างออกไปอีก แต่ให้ช่วยพวกเขาเห็นถึงว่าพระองค์อวยพรชีวิตของข้าพระองค์อย่างไร อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น