ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดี เพราะชาวฟิลิปปีมีส่วนร่วมกับเขา ไม่ใช่เป็นเพียงผู้สนับสนุน แต่ด้วยความช่วยเหลือทางการเงินของพวกเขา การอธิษฐาน และความสนใจในการทำงานของเปาโล พวกเขามีส่วนร่วมในการทำงานประกาศกับเปาโลอย่างแท้จริง พวกเขามีส่วนร่วม! ขอให้เราสนใจในงานการประกาศของคริสตจักรเรา ให้เราอธิษฐานและมีส่วนร่วมในการทำงานประกาศข่าวดีของพระเยซู และทำความรู้จักกับมิชชันนารีของเรา ให้เรารู้จักผู้มีส่วนร่วมกับมิชชันนารีของเราทั่วโลก!

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขออธิษฐานให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จบนโลกอย่างที่เป็นไปในสวรรค์ ขอทรงอวยพรและช่วยขยายอาณาจักรของพระองค์ ขอทรงปกป้องและเสริมสร้างผู้ที่คริสตจักรของเรามีส่วนร่วม ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ขอทรงอวยพรให้พวกเขามีสิ่งที่จำเป็นต้องใช้มากขึ้น มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และมีลักษณะที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะรู้และทำในสิ่งที่ข้าพระองค์สามารถทำได้ เพื่อสนับสนุนและช่วยส่งเสริมพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น