ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลอธิษฐานอย่างมีความสุข เพราะชาวฟิลิปปีได้เข้าเป็นหุ้นส่วนในการทำงานกับเขา ไม่ใช่แค่สนับสนุนเฉยๆ แต่การที่พี่น้องให้เงินสนับสนุน อธิษฐานเผื่อ และสนใจในงานของเปาโล ก็ถือว่าช่วยแบ่งเบางานของเขาอย่างแท้จริง นี่แหละหุ้นส่วนตัวจริง ให้พวกเราหันมาสนใจงานการประกาศของโบสถ์เรากันเถอะ ให้เรามาช่วยกันอธิษฐานและสนับสนุนงานการประกาศกัน และมาใช้เวลารู้จักกับมิชชันนารีของเรามากขึ้น และถามไถ่ถึงคนเหล่านั้นที่สนับสนุนมิชชันนารีของเราจากทั่วโลกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ผมอธิษฐานขอให้ความต้องการของพระองค์เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างที่มันเป็นในสวรรค์ โปรดอวยพรและให้อำนาจในการแผ่ขยายอาณาจักรของพระองค์ออกไป และช่วยปกป้องและเสริมกำลังให้กับคนเหล่านั้นที่ทำงานร่วมกับคริสตจักรของเราไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม โปรดอวยพรให้พวกเขามีปฏิภาณไหวพริบ ความเป็นผู้ใหญ่ และความน่าเชื่อถือมากยิ่งๆขึ้นไป โปรดช่วยให้ผมไม่นิ่งดูดายแต่ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ผมจะทำได้ เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจกับพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น