ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทรงสมบูรณ์แบบ ไม่มีตำหนิ ทรงบริสุทธิ์และเปี่ยมไปด้วยความชอบธรรม แต่พระองค์ก็กลายมาเป็นสิ่งที่พระองค์เกลียด นั่นก็คือความบาป ทำไมพระองค์จึงทำเช่นนั้น นั่นก็เพราะพระองค์รักเราและอยากให้เราเป็นเหมือนพระองค์ในวันนี้ คือเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ เป็นคนชอบธรรมของพระองค์ โดยผ่านการเสียสละของพระเยซู ขอบพระคุณพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอด ที่จ่ายค่าไถ่ในราคาที่สูง ไม่ใช่แค่การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเท่านั้น แต่ยังต้องกลายมาเป็นความบาปของข้าพระองค์และแบกรับความผิดของข้าพระองค์ สรรเสริญองค์พระบิดา สำหรับแผนงานของพระองค์ ขอขอบพระคุณพระองค์ ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์ พระเยซู สำหรับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น