ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเชื่อว่า ต้องมีบ้างละที่พระเจ้าขยะแขยงกับการกระทำของเราและกับการที่เราไม่แยแสในเรื่องของพระองค์ และผมก็เชื่อว่า ต้องมีเหมือนกันที่พระองค์ยังไงๆก็จะอวยพรเราเพราะเราเป็นคนของพระองค์และสวมชื่อของพระองค์ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราร้องขอความช่วยเหลือ สารภาพความผิดบาปและข้อบกพร่องของเราต่อพระองค์ พระองค์ก็พร้อมเสมอเพื่อเรา พระองค์ไม่เคยถอดใจจากเรา ยังคงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราอยู่เสมอ ขนาดตอนที่เราทำตัวน่ารังเกียจ พระเจ้าก็ยังแสดงความรักกับเราอยู่ดี ซึ่งสมกับชื่อเสียงอันดีของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และเป็น"อับบา"พ่อของเรา โปรดยกโทษให้กับเรา ที่เราทำผิดทำบาป ไม่เชื่อฟัง หลงไป และหน้าไหว้หลังหลอก ช่วยกู้เราด้วยเถิด ไม่ใช่แค่จากผลกรรมของความบาป แต่จากความเย็นชาต่อคำสัญญาที่ให้กับพระองค์ด้วย จุดประกายไฟแห่งพระวิญญาณที่อยู่ในเรา ให้ร้อนรน เพื่อเราจะได้แสวงหาเกียรติยศและชื่อเสียงของพระองค์ โอ พระเจ้า พระองค์ผู้เดียว ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น