ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เสรีภาพเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยม เมื่อใช้อย่างมีความรับผิดชอบ การไม่ได้อยู่ภายใต้กฎก็เป็นพระคุณที่ล้ำเลิศ แต่เราต้องการที่จะส่งผ่านความล้ำเลิศนี้ไปสู่กันและกันด้วยการรับใช้ ความเมตตา และการเอาใจใส่

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับการช่วยอิสราเอลจากฟาโรห์ ช่วยดาวิดจากดาบของโกลิอัทและช่วยแดเนียลออกจากถ้ำสิงโต โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณมากที่สุดที่พระเยซูชนะความบาปที่กลโกธา และชัยชนะเหนือความตายที่อุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่า ข้าพระองค์อยากที่จะเห็นพระพักตร์พระองค์และขอบคุณพระองค์สำหรับเสรีภาพของข้าพระองค์ จนกว่าจะถึงวันนั้น ขอทรงนำข้าพระองค์ที่จะใช้ของขวัญแห่งเสรีภาพนี้ในการรับใช้ลูกๆ ของพระองค์และมีชีวิตเพื่อพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น