ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณสถิตอยู่กับใคร นิสัยของคนๆนั้นก็จะเปลี่ยนแปลง และก็จะเกิดผลของพระวิญญาณให้เห็น แน่นอนมันไม่ใช่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่มันจะเห็นได้เมื่อใช้ชีวิตไปสักระยะหนึ่ง ตอนนี้คุณเกิดผลของพระวิญญาณข้อไหนบ้าง คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในด้านไหนบ้าง คุณอยากให้พระวิญญาณช่วยจัดการด้านใดเป็นพิเศษ ทำไมไม่ใช้เวลานี้ที่กำลังอธิษฐานอยู่ ยินยอมให้พระวิญญาณเข้ามาจัดการกับนิสัยที่ไม่ดีของเราเลยละ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และคงอยู่เป็นนิตย์ ขอบคุณที่ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ในขณะที่แสวงหาที่จะเป็นเหมือนพระเยซู โปรดทำให้ผลแห่งพระวิญญาณเติบโตขึ้นอย่างเต็มที่ในชีวิตของข้าพเจ้า พระองค์รู้ดีว่าข้าพเจ้ากำลังต่อสู้อยู่กับเรื่องนี้_________ในชีวิต ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะยกส่วนนี้ ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์จัดการไถ่และทำให้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น