ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรารู้ว่าความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเป็นคุณสมบัติที่ดีเลิศที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น ที่น่าแปลกพระเจ้าทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้มีคุณสมบัติเหล่านั้นเป็นความจริงที่กำลังเติบโตในชีวิตของเรา เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า เมื่อก่อนนี้เรามุ่งมั่นที่จะให้พระวิญญาณทำงานในด้านที่อ่อนแอที่สุดของเรา เพื่อให้เราเติบโต ในวันนี้ลองมาใช้เวลาเพิ่มสักห้าหรือสิบนาทีที่จะเปิดพระคำของพระเจ้า และอ่านข้อความหลายๆ ตอน ที่จะสามารถนำไปใช้กับในด้านที่อ่อนแอของเรา จากนั้นเราจะขอให้พระวิญญาณของพระเจ้า ปลี่ยนเราในด้านที่อ่อนแอเหล่านั้นของเรา เพื่อที่เราจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอให้พระเยซูเสด็จกลับมาในเร็ววันด้วยพระสิริและพระคุณ ขอให้ข้าพระองค์ไม่ถูกตำหนิ ในวันนั้นที่พระองค์มาพิพากษา ไม่ใช่ด้วยกำลังและความพยายามของข้าพระองค์เอง แต่ด้วยฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น