ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พอพูดถึงเรื่องการออกไปประกาศข่าวดี เราก็มักจะชอบแก้ตัวว่าทำไม่ได้ แต่ตลอดชีวิตของเปาโล เขาทำให้เห็นว่าข้อแก้ตัวของเราฟังไม่ขึ้น ขนาดเขาถูกกักบริเวณในบ้าน และซ้ำร้ายยังต้องสนับสนุนตัวเองอีกด้วย แต่เขาก็ยังทำให้ข่าวดีแผ่ไปถึงคนที่หลงหายได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่รักและยิ่งใหญ่ ยกโทษให้กับผมด้วยที่ชอบแก้ตัวและขี้ขลาด ช่วยให้ผมกล้าที่จะเอาข่าวดีแห่งความรอดของพระองค์ไปแบ่งปันกับคนอื่นด้วยเถิด ขอให้ผมทำให้ทุกคนที่ผมรู้จักได้รู้เรื่องของพระเยซูมากขึ้นด้วย อธิษฐานในนามอันล้ำค่าของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น