ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรารู้ว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในเรื่องความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ แต่น่าแปลกใจ ที่พระเจ้าใช้พระวิญญาณของพระองค์ มาค่อยๆเปลี่ยนเราให้เรามีคุณสมบัติแบบนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเรายอมให้พระองค์เป็นผู้นำชีวิต เมื่อวานนี้เรายอมให้พระวิญญาณจัดการกับจุดอ่อนของเรา วันนี้ให้เราปลีกเวลาสักห้าหรือสิบนาที เปิดพระคัมภีร์อ่าน อ่านหลายๆข้อที่พูดถึงจุดอ่อนที่เรากำลังต่อสู้อยู่ แล้วก็ขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราในจุดอ่อนนั้น ให้เราเป็นเหมือนกับพระคริสต์มากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอให้พระเยซูเสด็จกลับมาในเร็ววันด้วยพระสิริและพระคุณ ขอให้ข้าพเจ้าไร้ที่ติในวันนั้น พระบิดาที่รัก ไม่ใช่ด้วยกำลังและความพยายามของข้าพเจ้า แต่ด้วยฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น