ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าจะไม่รีรอนะครับ! ในโลกที่แทบจะไม่มีความยุติธรรม พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นความเชื่อมั่นของเราที่แท้จริง ที่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วความยุติธรรมจะชนะ ความหวังสำหรับทุกดินแดนและประชาชนทุกคนคือการที่พระเยซูจะกลับมา และจะทรงนำความจริงของพระเจ้าและความยุติธรรมมากับพระองค์ ขอทรงเสด็จมา โอ พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรมและผู้เมตตา ข้าพระองค์เบื่อหน่ายกับการทุจริตในโลกของเรา และความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนดีๆ แต่ไม่มีอำนาจ ขอทรงส่งพระเยซูกลับมาในเร็ววัน และขอทรงนำกฎที่ชอบธรรมและยุติธรรมแห่งอาณาจักรของพระองค์มาอธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น