ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่าครับ เงินหรือปัญญา? พิจารณาข้อความนี้ดีๆ นะครับ ถ้ามีเงินโดยไม่มีปัญญาก็ไร้ค่าจริงๆ คนโง่ก็จะใช้เงินไม่เป็นและหมดไปจากมืออย่างรวดเร็ว ขอให้เราเป็นเช่นเดียวกับกษัตริย์โซโลมอน ที่ไม่แสวงหาความร่ำรวยหรือชื่อเสียง แต่แสวงหาสติปัญญาของพระเจ้า และทุกสิ่งก็จะเกิดผลเอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ พระบิดาผู้ทรงมีปัญญา ขอทรงโปรดให้ปัญญาแก่ข้าพระองค์ ที่จะรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับข้าพระองค์ที่จะทุ่มเทเวลา ความพยายาม และเงินในการแสวงหาคืออะไร ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะทุ่มเทชีวิตในสิ่งที่เป็นจริง มีความหมายและมีชีวิตอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น