ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ สิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่จะทรงทำสิ่งที่ทรงวางแผนและสัญญาไว้ เราหลายคนเป็นพวกเพ้อฝันและจอมวางแผน แต่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้แผนการที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ ขอบพระคุณสำหรับการวางแผนเพื่อให้โลกนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายและความสวยงาม ขอบพระคุณสำหรับฝีพระหัตถ์ที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการมีแผนงานแห่งความรอดสำหรับเรา ตั้งแต่ก่อนการสร้างโลก ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ขยันและมีวินัยมากขึ้นในแผนงานที่จะทำเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์ และนำพระสิริมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น