ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูยกโทษความบาปให้ชายที่เป็นง่อย โดยการรักษาเขาให้หายเพื่อแสดงว่าพระองค์มีอำนาจที่จะยกโทษความบาป สิ่งที่น่าตื่นเต้นและสำคัญพอๆกับการรักษาที่เกิดขึ้นนี้คือ ปฏิกิริยาของพยานที่รู้เห็นในเหตุการณ์นั้น พวกเขาสรรเสริญพระเจ้าด้วยความอัศจรรย์ใจและประหลาดใจอย่างมาก

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระนามพระองค์ และข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่พระองค์เทลงมาให้ผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ผู้เป็นพระผู้ช่วยของข้าพระองค์ สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น