ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่ เรามีตั้งหลายสิ่งที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญสุดๆคือความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่จะทำสิ่งที่พระองค์ได้วางแผนและสัญญาไว้ ส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นนักเพ้อฝันและจอมวางแผน แต่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้แผนการอันน่าทึ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจริง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่สุดแสนจะวิเศษ เราขอบคุณพระองค์สำหรับแผนการณ์ที่ทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายและสวยงาม ขอบคุณสำหรับฝีพระหัตถ์ที่สุดแสนจะอัศจรรย์และยอดเยี่ยม ขอบคุณสำหรับการมีแผนงานแห่งความรอดสำหรับเรา ก่อนการวางรากสร้างโลกเสียอีก โปรดช่วยผมให้เอาจริงเอาจังและทุ่มเทกับแผนงานทั้งหลายที่ผมตั้งใจจะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ ในนามของพระเยซูที่ผมสรรเสริญ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น