ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูยกโทษความบาปให้ชายที่เป็นง่อย แล้วพระองค์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์สามารถยกโทษบาปได้ ด้วยการทำให้คนง่อยหายง่อย สิ่งที่น่าตื่นเต้นและสำคัญพอๆกับการรักษานี้คือ ปฏิกิริยาของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น เพราะพวกเขาต่างพากันสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยำเกรงและตกตะลึง พวกเขารู้เลยว่าสิ่งที่พระเยซูทำนี้ เหมือนกับพระเจ้ามาทำเองเลย เมื่อเรารู้และเข้าใจแล้วว่าพระเยซูเป็นใครและทำอะไรให้กับเราบ้างทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เราก็คงจะตอบสนองอย่างเดียวกับคนพวกนั้นในวันนี้ คือสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยำเกรงและตกตะลึง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้สถิตในสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้าขอถวายเกียรติให้กับชื่อของพระองค์ และขอขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ ที่ได้เทลงมาให้กับข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ ผ่านทางพระบุตร พระผู้ช่วยให้รอดของผม ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น