ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเมตตากรุณาสำคัญแค่ไหน เปาโลกล่าวว่าการบอกเกี่ยวกับความเมตตากรุณาของพระเจ้ามีความสำคัญมากกว่าชีวิตของเขา ที่จริง นั่นเป็นชีวิตของเขาหลังจากได้รับการเปลี่ยนที่มาติดตามพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับความเมตตากรุณาของพระองค์ที่แสดงให้เห็นอย่างเต็มล้น และแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ในการส่งพระเยซูมาเพื่อที่จะตายเพื่อข้าพระองค์ ในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ และในการขอบคุณสำหรับของขวัญที่เสียสละ ข้าพระองค์ขอมอบชีวิต ความรักและทุกสิ่งที่ข้าพระองค์มีให้แด่พระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น