ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคุณนั้นสำคัญแค่ไหน เปาโลบอกว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเขาก็คือเรื่องพระคุณของพระเจ้า และการเอาพระคุณนั้นไปบอกต่อ อันที่จริง การแบ่งปันพระคุณของพระเจ้ากับคนอื่นๆ โดยไม่สนใจว่าต้องสูญเสียอะไรบ้าง นั้นแหละคือชีวิตของเปาโล

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพระคุณอันเหลือล้น ที่ได้สำแดงออกมาอย่างเต็มที่ ด้วยการส่งพระเยซูมาตายแทนผม ผมในฐานะลูกของพระองค์และอยากจะขอบคุณพระองค์สำหรับของขวัญแห่งการเสียสละยิ่งนั้น ผมขอสัญญาณที่จะถวายชีวิต ความรัก และทั้งหมดของผมให้กับพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น