ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นประเทศที่พิเศษของพระองค์ ไม่ใช่เพราะพวกเขาดีกว่าหรือฉลาดกว่าประเทศอื่นๆ ไม่ใช่นะครับ พระเจ้าเลือกพวกเขาเพราะความรักที่พระองค์มีต่ออับราฮัม และเพื่อที่พระองค์จะอวยพรให้ทุกประเทศในโลก ผ่านทางคนที่พระองค์เลือก

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อวยพรข้าพระองค์ด้วยความรอดของพระองค์ เพราะความเมตตา พระคุณและความเมตตาของพระองค์ ในทางกลับกันขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เมื่อพยายามที่จะแบ่งปันพระพรของพระองค์กับคนอื่นๆ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น