ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรากำลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาเรื่องของเพศสัมพันธ์ คุณจะทำอย่างไรกับปัญหาภาพลามกในอินเตอร์เน็ตและในสื่อต่างๆ ทุกวันนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอทรงให้กำลังกับข้าพระองค์ในการต่อต้านการล่อลวงทางเพศ ให้สติปัญญาในหารที่จะหลีกหนีให้ไกลจากสิ่งนั้น และให้ข้าพระองค์เอาชนะสิ่งนั้นได้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น