ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คริสเตียนในทุกสมัยถูกเรียกให้ปกป้องผู้ที่ไม่มีกำลัง พูดแทนคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง และปกป้องชีวิตของคนที่อ่อนแอ การเรียกนี้เป็นสิ่งที่เตือนเราอย่างดีว่าพระพร สิทธิ ความมั่งคั่ง และอำนาจทั้งหลายที่เรามีไม่ได้เป็นของเราเท่านั้น เป็นของขวัญจากพระเจ้าเพื่อที่เราจะให้เป็นพระพรแก่คนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูด หรือไม่สามารถปกป้องตนเองได้

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงกระตุ้นคนของพระองค์ กระตุ้นข้าพระองค์ให้มีใจที่จะยืนหยัดเพื่อคนที่อ่อนแอ ที่ถูกข่มเหง ที่ถูกทอดทิ้ง และถูกคุกคาม พระบิดา ขอทรงดปรดใช้เรา ใช้ข้าพระองค์ ที่จะเป็นพลังในการช่วยเหลือคนอื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น