ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ศาลปกครองสูงสุดในเยรูซาเล็ม ที่เรียกว่า สภาแซนฮิดริน สั่งห้ามพูดเรื่องพระเยซูอย่างเด็ดขาด แต่เปโตรและพวกศิษย์เอกก็ประกาศว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า พวกเขารู้ว่าพระเยซูมีชัยชนะเหนือการที่ศัตรูของพระองค์พยายามแยกพระองค์ออกจากสิ่งที่พระองค์ทำ พวกศิษย์เอกแสดงตนอย่างชัดเจนที่จะไม่ทำตามคำสั่งของคนที่เอาพระเยซูไปตรึงบนไม้กางเขน นั่นเป็นความกล้าหาญที่เต็มไปด้วยความเชื่อ แล้วคุณล่ะ คุณทำอะไรที่จะยืนหยัดเพื่อพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดให้กำลังข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณที่จะให้ข้าพระองค์นั้นมีความกล้าหาญ ข้าพระองค์ไม่อยากที่จะยอมแพ้ให้กับความผิดบาป หรือละทิ้งความเชื่อ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น