ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถเข้าใจอย่างเต็มที่กับวลีที่ว่า "ความรักมั่นคง"ได้ ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจอย่างเต็มว่าต้องทำตัวดีอยู่เสมอไม่ว่าจะถูกลงโทษหรือได้รางวัล ไม่ว่าจะสนุกสนานหรือเจ็บปวด แต่ผมสามารถบอกคุณได้ว่า ผมจะรู้สึกขอบคุณตลอดไป! มันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าของเรา!

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับการเปิดเผยพระองค์เองในฐานะที่เป็นพ่อ เป็นพระบิดา! ขอบคุณที่ทรงรักข้าพระองค์มาก เพราะพระองค์ให้สิ่งที่จำเป็นต่อข้าพระองค์ ไม่ใช่สิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการหรือสมควรได้รับ! ขอบพระคุณสำหรับความเมตตากรุณาของพระองค์และการกระทำในความรักที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น