ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปโตรกำลังบอกอย่างชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นความเชื่อของเขาไม่ได้มาพร้อมกับพระเยซู แต่เริ่มมาตั้งแต่บรรพบุรุษต้นตระกูลอิสราเอล พระเจ้าที่อวยพรพวกเขา เป็นผู้ที่ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย แม้ว่าพระเยซูจะถูกประหารด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมและน่าอายสำหรับชาวยิวพระองค์ถูกตอกตะปูตรึงไว้ที่กางเขน ซึ่งเหมือนว่าได้ทำอะไรผิดกฎหมายและเป็นสัญลักษณ์ว่าเหมือนโดนคำสาปภายใต้กฎหมายของยิว แต่พระเจ้าทำให้พระเยซูฟื้นจากความตายและยกพระองค์ ทำให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของเรา สรรเสริญพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาที่สำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์เหรือสิ่งชั่วร้าย ความบาป ความเกลียดชัง ความอิจฉา และความตาย ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซู องค์เจ้าชีวิต พระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น