ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเป็นคริสเตียนคือการตายต่อตนเอง บางคนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัว เป็นเรื่องยากลำบากและเป็นเรื่องของความอ่อนแอ พวกเขาคิดว่า "ทำไมต้องทิ้งความต้องการของคุณเอง เพื่อสิ่งที่คนอื่นต้องการ" "ฟังดูเหมือนเป็นทาสเลย" พวกเขาคิด แต่พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่าการยอมจำนนต่อความรู้สึกนึกคิดของเราเพื่อพระคริสต์ ก็เหมือนนกยอมต่อกระแสลมหรือปลายอมตามคลื่นของน้ำ เมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าพระองค์ทำให้เรามีพลังทำให้เราเป็นในสิ่งที่พระองค์สร้างให้เราเป็น เราจะเป็นประโยชน์ในงานของพระองค์ที่เป็นนิรันดร์ สามารถที่จะมีชีวิตแบบไม่ถูกผูกมัดโดยข้อจำกัดของมนุษย์ และมีความสุขโดยการมีส่วนร่วมกับพระผู้สร้างผู้เป็นพ่อของเรา เราจะต้องเสียอะไรในการยอมจำนนเพื่อพระคริสต์ผู้ที่อยู่ในเราหรือครับ ก็แค่ความเห็นแก่ตัวของตัวเองและความเสียหายของเราที่เกิดจากการที่เราไม่เชื่อฟังนั่นเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับงานที่พระองค์ทำในชีวิตของข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซู เมื่อพระองค์สร้างข้าพระองค์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์และผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพระองค์วางใจว่าพระองค์จะใช้ข้าพระองค์มากยิ่งขึ้นเกินกว่าที่ข้าพระองค์จะคิดจินตนาการได้ ขอทรงรับใจของข้าพระองค์ไปและชำระให้หมดจด ขอทรงรับชีวิตของข้าพระองค์ไปและใช้ในงานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอทรงให้ความคิดของข้าพระองค์มีมากขึ้น และช่วยข้าพระองค์ในการคิดฝันถึงงานอันยิ่งใหญ่ ขอให้ทุกสิ่งนี้ได้รับกำลังมาจากพระบุตรของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และขอให้ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ที่ข้าพระองค์ฝันถึง ความต้องการต่างๆ เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น