ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่ทำให้เป็นผู้นำคริสเตียนที่ดีมีอะไรบ้างครับ?พระวิญญาณบริสุทธิ์เน้น 3 สิ่งในข้อความนี้: 1) พวกเขาต้องสอนพระคำของพระเจ้ากับคนอื่นๆ ; 2) พวกเขาใช้ชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนอื่นๆ ; และ 3) การที่พวกเขามีความเชื่อที่เห็นได้ชัด พระเจ้าให้เราแต่ละคนมีบทบาทที่มีอิทธิพลกับลูกหลานของเรา เพื่อนของเรา คนรู้จักที่ที่ทำงานของเรา และเพื่อนบ้านของเรา เราจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณประเภทไหน?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งพระคุณ และพระบิดาแห่งความเมตตาทั้งปวง ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะเป็นผู้นำคริสเตียนที่ดีขึ้น เพื่อจะเกิดผลต่อผู้ที่พระองค์วางไว้ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะมีชีวิตที่ควรค่าที่ผู้อื่นจะทำตาม อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น