ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมักจะถูกวิจารณ์เพราะพระองค์ไปพูดคุยกับคนที่ดูไม่ดีในสายตาของพวกที่เคร่งศาสนา พระองค์ทำเช่นนั้นเพราะพระองค์มีเหตุผล พระองค์ไม่ได้ทำเพราะอยากมีชื่อเสียง หรืออยากแปลก อยากเท่ แต่พระเยซูมาไถ่ผู้ที่ถูกกดขี่ มาตามหาผู้ที่หลงหาย ฟื้นฟูจิตใจที่แตกสลายเรียกคนบาปให้กลับใจ ทุกวันนี้คริสตจักรที่เป็นเหมือนตัวแทนของร่างกายพระเยซูได้พยายามน้อยกว่าที่พระองค์ได้ทำ จะยังสามารถเรียกตัวเองว่าคริสตจักรของพระคริสต์ได้ไหม

คำอธิษฐาน

พระบิดาพระเจ้า ขอทรงอภัยให้กับข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์เลือกแต่ความมั่นคงที่ข้าพระองค์เคยชิน และในเวลาที่ข้าพระองค์หลีกเลี่ยงความยุ่งยากต่างๆ ในสายสัมพันธ์ของข้าพระองค์ ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ที่จะมองเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือรอบข้างของจ้าพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะนำพวกเขาเข้ามาหาพระคุณของพระองค์ และเพื่อที่จะช่วยพวกเขาให้ได้พบกับครอบครัวของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น