ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่คนให้ความสนใจแต่สิ่งภายนอก และดูเหมือนว่าจะเชื่อถือในความตั้งใจมากกว่าการกระทำ คุณรู้สึกดีไหมครับที่เปาโลคาดหวังว่าความเชื่อ ความหวังและความรัก จะทำให้เกิดการกระทำอย่างเป็นธรราติ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งการปลดปล่อย ข้าพระองค์ต้องการที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยชีวิตที่เห็นถึงความเชื่อ ความหวังและความรัก ขอทรงช่วยและฟื้นฟูข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อให้ชีวิตของข้าพระองค์เต็มไปด้วยการกระทำที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระคุณและลักษณะของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น