ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่ได้แสดงความรัก ความเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้คนมายกย่องเรา แต่ก็ไม่ควรจะนิ่งเฉยไม่แสดงออกมาเลย การที่จะแสดงความรักของคริสเตียน เราต้องทำให้ดีที่สุดให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยที่ไม่ทำไปเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนอื่น หรือให้คนอื่นรู้ว่าต้องเสียสละมากแค่ไหน พระเจ้าให้สิ่งที่จำเป็นแก่เราเพื่อที่เราจะได้เป็นพระพรให้แก่คนอื่น และพระองค์เตรียมรางวัลให้กับเรา เมื่อเป้าหมายของเราคือทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อที่เราจะเป็นพระพรให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ให้เป็นพระพรแก่ใครสักคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ขอทรงเปิดตาและหูของข้าพระองค์ ให้มองเห็นคนเหล่านั้น ที่ต้องการคนคุยด้วยเรื่องความรู้สึกภายในต่างๆ หรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความกล้าที่จะเป็นพระพรให้กับพวกเขาและนำพวกเขามาใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น