ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราสามารถพยายามที่จะทำให้อนาคตของเรามีความมั่นคงผ่านหลายสิ่งหลายอย่าง การลงทุนทางสติปัญญาเป็นการลงทุนที่ดีกว่าทางการเงิน เพราะไม่เพียงแต่ปัญญาจะให้เราพ้นจากอนาคตที่ไม่แน่นอนแล้ว แต่ปัญญาที่มาจากพระเจ้ายังสามารถทำให้เราห่างออกจากผลเกิดจากการกระทำที่ชั่วร้ายและโง่เขลาด้วย ที่สำคัญที่สุด ปัญญาของพระเจ้าสอนเราว่าถ้าชีวิตเราไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง เราก็จะไม่มีอนาคตที่มั่นคง

คำอธิษฐาน

โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อยากมีปัญญาในทางของพระองค์ และไม่รู้จักทางของความชั่วร้าย ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่บางครั้งทำตัวโง่เขลาและดื้อด้าน ขอทรงโปรดนำข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ในทางแห่งความจริง ความยุติธรรม และความชอบธรรม อธิษฐานในพระนามของพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น