ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มาลาคี 4:6 สัญญาไว้ว่าพ่อลูกจะเข้าใจกันและกัน ขอให้เราทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงในบ้านของเรา ด้วยการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกของเรา โดยให้มีความสมดุลระหว่างการเลี้ยงดูและการสั่งสอน อย่าให้ความเชื่อของเราเต็มไปด้วยกฎ ข้อห้ามต่างๆ ที่ทำให้ลูกๆ ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นลูกที่รักของเราและเราพอใจในพวกเขามาก อย่าให้อิสระกับลูกมากจนลูกเกิดความรู้สึกละเลยหรือไม่แน่ใจ ให้เราหันจิตใจไปหาพวกเขาแล้วอธิษฐานต่อพระเจ้าให้หันจิตใจของพวกเขาเข้าหาที่บ้านที่อยู่กับเรา และบ้านที่พวกเขาจะอยู่กับพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดา แผ่นดินของเราตกอยู่ใต้คำสาปแช่งเพราะพ่อหลายคนละทิ้งลูกของตนทั้งทางร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ ขอทรงยกเหล่าคนที่เป็นพ่อแม่ขึ้น โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อ ผู้ซึ่งต้องรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่ท้ายทายหลายอย่างคือ การให้ความรักการเลี้ยงดู และการอบรมสั่งสอน เพื่อที่แผ่นดินของเราจะได้รับการรักษา และเพื่อลูกหลานของเราจะรู้จักความรักและพระคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น