ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการฟื้นฟูและพระพร พระองค์ไม่ได้อยากที่จะฟื้นฟูและอวยพรเราแค่ครั้งเดียวตอนที่ให้ความรอดกับเรา แต่พระองค์อยากจะอวยพรเราทุกวัน ความรักมั่นคงของพระองค์สดใหม่ทุกเช้า อย่างที่พระองค์เทพระพรให้กับเราตลอดมา (บทเพลงคร่ำครวญ 3:23) พระองค์ไม่ใช่ให้แค่สิ่งที่เราอยากได้ แต่ยังให้เรามีความสุขกับสิ่งดีๆอีกมากมาย และในที่สุด พระองค์ก็ได้มอบสิ่งที่จำเป็นกับเรา เพื่อจะได้มาเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของเรา

Thoughts on Today's Verse...

God is a God of renewal and blessing. His desire to renew and bless us is not just a desire to bless us once with our salvation. God desires to bless us daily. His steadfast love is new every morning as he faithfully pours out his blessings (cf. Lam. 3:23). But more than just giving us what we want, he satisfies us with good things. He brings us what we need and what truly fills our emptiness.

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับอำนาจ ความยิ่งใหญ่ เกียรติยศ ความสัตย์ซื่อ ความเมตตา สติปัญญา และพระคุณของพระองค์ ขอบคุณที่อวยพรข้าพเจ้าด้วยความรอด ของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระพรที่ผ่านมาทางครอบครัวในคริสตจักร คำสัญญาที่จะได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ และสำหรับคำยืนยันที่พระองค์จะฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Abba Father, Almighty God, I praise you for your power, majesty, glory, faithfulness, mercy, wisdom, and grace. Thank you for blessing me with your salvation, the gift of your Holy Spirit, the blessings of your church family, the promise of a home with you, and for the daily assurance of your renewing presence. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 103:5

ความคิดเห็น