ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการฟื้นฟูและการอวยพระพร ความปรารถนาของพระองค์ที่จะฟื้นฟูและอวยพรเราไม่ได้เป็นเพียงแค่การอวยพรเราครั้งเดียวด้วยการให้ความรอดแก่เราเท่านั้น พระเจ้าอยากที่จะอวยพรเราทุกวัน ความรักมั่นคงพระองค์เป็นของใหม่ในทุกเช้า ที่พระองค์เทพระพรให้หลั่งไหลมาสู่เราอยู่เสมอ (บทเพลงคร่ำครวญ 3:23) นอกเหนือจากที่ทรงให้ในสิ่งที่เราต้องการ พระองค์ทำให้เราชื่นชมยินดีด้วยสิ่งที่ดีๆ พระองค์นำสิ่งที่เราต้องการและสิ่งเติมเต็มที่แท้จริงเพื่อมาเติมความว่างเปล่าของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับอำนาจ ความยิ่งใหญ่ พระสิริ ความสัตย์ซื่อ ความเมตตา สติปัญญา และพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณที่อวยพรข้าพระองค์ด้วยความรอด ของขวัญจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ การอวยพรทางครอบครัวในคริสตจักร คำสัญญาที่จะได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ และสำหรับคำยืนยันที่พระองค์จะฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสตเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น