ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักที่เกินความรู้ นั่นเป็นเรื่องยากมากที่จะอธิบาย แต่ถ้าคุณรักคู่สมรสของคุณมาเป็นสิบๆ ปี และเขาหรือเธอเป็นเหมือนกับอวัยวะของร่างกายของคุณ คุณจะเข้าใจว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร เมื่อคุณรักเด็กสักคนและทำในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดฝันว่าจะทำให้ใคร คุณจะเข้าใจวลีนี้ และเมื่อคุณยืนต่อหน้าพระเจ้า เป็นเหมือนลูกที่พระองค์รับมาอยู่เป็นทายาทรับสมบัติของพระองค์ เป็นพี่น้องกับองค์พระเยซู และรู้ว่าเราบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ คุณก็จะเริ่มเข้าใจวลีนี้เช่นกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รู้ในจิตวิญญาณของข้าพระองค์ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดและความรู้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะไม่เพียงแค่เป็นเหมือนพระองค์เท่านั้น แต่จะรู้จักพระองค์ด้วยประสบการณ์เช่นเดียวกับที่รู้จักพระองค์ในความเชื่อ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น