ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเราส่วนใหญ่ก็คงคุ้นเคยดีกับหนังสือสดุดีบทที่ 23 ที่แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมของผู้เขียนกับพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะของเขา สดุดีบทนี้เป็นการวิงวอน ขอให้พระเจ้าเลี้ยงดูคนของพระองค์ในวันนี้ไปจนถึงอนาคตอันยาวไกล นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนให้รู้ว่ามันสำคัญแค่ไหน ที่เราจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของลูกๆ ของพระองค์ในทุกที่และทุกเวลา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ ที่มีชื่อยิ่งใหญ่ว่า "เราเป็น" ขอโปรดอวยพรผมที่ผมพยายามส่งต่อความเชื่อไปให้กับลูกๆของผม ขอทรงอวยพรพวกเขาและลูกหลานของพวกเขา และขอทรงนำพวกเขาให้มารู้จักความจริงของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้ส่งต่อความเชื่อที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความรัก ไปให้กับลูกหลานของพวกเขาต่อไป อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น